TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT - SỨ MỆNH THỊNH VƯỢNG

TIN TỨC - SỰ KIỆN

TVC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG, KIỆN TOÀN NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO

16/03/2023Marketing

Ngày 15/03/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (MCK: TVC) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 theo hình thức trực tuyến.

ĐHĐCĐ bất thường của TVC năm 2023 diễn ra vào ngày 15/03/2023.

Tại Đại hội, cổ đông đã bỏ phiếu tán thành với tỷ lệ biểu quyết nhất trí cao bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2023 – 2028 là bà Phạm Thanh Hoa và bà Phạm Thị Thanh Huyền. Hai thành viên này được đánh giá đủ năng lực, phẩm chất, có kinh nghiệm dày dặn trên thị trường tài chính.

Bà Phạm Thị Thanh Huyền (trái) và bà Phạm Thanh Hoa

Như vậy, bộ máy HĐQT TVC đã được kiện toàn gồm 4 thành viên, là các nhân sự có trình độ, có tâm huyết, dốc sức cho sự phát triển của TVC trong thời gian tới.

Đại hội cũng đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Phạm Thanh Tùng, nhiệm kỳ 2020 – 2024 do không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 25 Điều lệ Công ty. Đồng thời, cổ đông biểu quyết tán thành Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Bùi Minh Tuấn, nhiệm kỳ 2021 – 2025 được gửi ngày 28/2.

ĐHĐCĐ bất thường ngày 15/03 thành công tốt đẹp, đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao, thể hiện tinh thần đồng lòng của cổ đông và cán bộ nhân viên công ty, tin tưởng TVC sẽ vượt qua được khó khăn chung, hướng tới sự phát triển bền vững.

Để theo dõi thêm thông tin về Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng truy cập đường link sau: http://tcorp.vn/danh-muc-qhcd/cong-bo-thong-tin/

Bài viết liên quan

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Tập đoàn Trí Việt

Thành công

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận thông tin. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.