TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT - SỨ MỆNH THỊNH VƯỢNG

Về T-Corp

Giới thiệu chung

Tập đoàn Trí Việt (T-Corp) là thương hiệu Quản lý Tài sản thịnh vượng với hệ sinh thái tài chính toàn diện,bao gồm:

  • Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (Mã chứng khoán: TVC), vốn điều lệ 1.186 tỷ đồng, tổng tài sản 1.801 tỷ đồng,  với hoạt động Quản lý tài sản đóng vai trò Bên Mua (Buy Side);
  • Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (Mã chứng khoán: TVB, vốn điều lệ 1.120 tỷ đồng, tổng tài sản 946 tỷ đồng, là một Ngân hàng đầu tư, đóng vai trò Bên Bán (Sell Side);
  • Các mảng kinh doanh và dịch vụ phụ trợ: Hoạt động đào tạo, hoạt động chăm sóc khách hàng,…

Với mục tiêu tối ưu hóa tài sản và tối đa hóa lợi ích của Khách hàng, T-Corp luôn chú trọng phát triển các giải pháp tài chính chuyên nghiệp, an toàn và hiệu quả. Các sản phẩm dịch vụ tài chính nổi bật có thể kể đến như: Tư vấn Đầu tư Chứng khoán, Ủy thác Đầu tư, Repo Cổ phiếu OTC,…; mang lại lãi suất hấp dẫn và lợi nhuận tối ưu cho Khách hàng và Nhà Đầu tư.

Cùng với đó, T-Corp đặt mục tiêu phát triển hợp tác chiến lược và toàn diện với các đối tác nước ngoài, mang nguyên tắc “Chia sẻ lợi ích” để thực hiện sứ mệnh xây dựng Cộng đồng Thịnh Vượng.

Giá trị cốt lõi

 

Lịch sử hình thành và phát triển

Ban lãnh đạo

Sơ đồ tổ chức

 

Hệ thống nhận diện

 

 

SLOGAN