TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT - SỨ MỆNH THỊNH VƯỢNG

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin

22/10/2020Marketing
TVB Công bố thông tin NQT HDQT vv phân phối số cổ phiếu không chào bán hết theo chương trình ESOP năm 2020 và Báo cáo kết quả phát hành
[pdf-embedder url="http://tcorp.vn/wp-content/uploads/2020/10/20201022UBCK_TVB-CBTT-NQ-phan-phoi-so-cp-ESOP-khong-chao-ban-het-va-BC-ket-qua-phat-hanh_kyso.pdf" title="20201022UBCK_TVB CBTT NQ phan phoi so cp ESOP khong chao ban het va BC ket qua phat hanh_kyso"]
Xem chi tiết
09/10/2020Marketing
CÔNG TY TÙNG TRÍ VIỆT THÔNG BÁO GIAO DỊCH MUA THÊM 1 TRIỆU CỔ PHIẾU
Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt thông báo giao dịch mua thêm 1 triệu cổ phiếu TVC.
Xem chi tiết
09/10/2020Marketing
CÔNG TY TÙNG TRÍ VIỆT_BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU (NGÀY 09.10.2020)
Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt báo cáo thay đổi sở hữu ngày 9/10/2020.
Xem chi tiết
09/10/2020Marketing
CÔNG TY TÙNG TRÍ VIỆT_BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH MUA THÀNH CÔNG 1 TRIỆU CỔ PHIẾU TVC
Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt báo cáo kết quả giao dịch mua thành công 1.000.000 Cổ phiếu TVC.
Xem chi tiết
28/09/2020Marketing
TVC CBTT QUYẾT ĐỊNH CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI VỀ VIỆC CHẤP THUẬN NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU TVC
[pdf-embedder url="http://tcorp.vn/wp-content/uploads/2020/10/28.09.2020-TVC_CBTT-chap-thuan-niem-yet-bo-sung-Cp.pdf" title="28.09.2020 TVC_CBTT chap thuan niem yet bo sung Cp"]
Xem chi tiết
28/09/2020Marketing
CÔNG TY TÙNG TRÍ VIỆT THÔNG BÁO GIAO DỊCH MUA THÊM MỘT TRIỆU CỔ PHIẾU TVC
Công ty Tùng Trí Việt đăng ký mua thêm 1.000.000 cổ phiếu TVC, dự kiến sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên 33,64%.
Xem chi tiết
21/09/2020Marketing
TVC_THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TVB
Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (MCK: TVC) không mua thêm cổ phiếu TVB, tỷ lệ sở hữu là 70,29%.
Xem chi tiết
17/09/2020Marketing
CÔNG TY TÙNG TRÍ VIỆT BÁO CÁO THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU NGÀY 17/09/2020
Tỷ lệ Cổ phiếu Công ty Tùng Trí Việt nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 31,14%.
Xem chi tiết
17/09/2020Marketing
CÔNG TY TÙNG TRÍ VIỆT BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH MUA THÊM 500 NGHÌN CỔ PHIẾU TVC
[pdf-embedder url="http://tcorp.vn/wp-content/uploads/2020/09/17_09_2020-bao-cao-ket-qua.pdf" title="17_09_2020 bao cao ket qua"]
Xem chi tiết

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Tập đoàn Trí Việt

Thành công

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận thông tin. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.