TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT - SỨ MỆNH THỊNH VƯỢNG

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin

20/04/2021cbtt
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt công bố Báo cáo thường niên năm 2020
Xem chi tiết
12/04/2021cbtt
NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch giữa công ty với người có liên quan của người nội bộ
Xem chi tiết
07/04/2021cbtt
DỰ THẢO TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) đăng tải dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Xem chi tiết
06/04/2021cbtt
THƯ MỜI HỌP VÀ ĐƯỜNG LINK TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt công bố thư mời họp và đường link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Xem chi tiết
18/03/2021cbtt
TVC_BÁO CÁO THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
TVC_Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn sau khi bán xong 7 triệu cổ phiếu TVB
Xem chi tiết
18/03/2021cbtt
TVC_BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH BÁN THÀNH CÔNG 7 TRIỆU CỔ PHIẾU TVB
TVC_Báo cáo kết quả giao dịch bán thành công 7 triệu cổ phiếu TVB
Xem chi tiết
09/03/2021cbtt
NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021
TVC_ Công bố thông tin Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Xem chi tiết
09/03/2021cbtt
THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG VÀ BẢN CÁO BẠCH
TVC_Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng và Bản cáo bạch
Xem chi tiết
08/03/2021cbtt
TVC_THÔNG BÁO GIAO DỊCH ĐĂNG KÝ BÁN CỔ PHIẾU TVB
TVC_Thông báo giao dịch đăng ký bán cổ phiếu TVB (Công ty con)
Xem chi tiết

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Tập đoàn Trí Việt

Thành công

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận thông tin. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.