TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT - SỨ MỆNH THỊNH VƯỢNG

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin

26/01/2022cbtt
TVC_CBTT Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh giá và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ tỷ lệ 1:1
TVC_CBTT Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh giá và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ tỷ lệ 1:1
Xem chi tiết
22/01/2022cbtt
TVC_CBTT Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt
Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt Công bố thông tin Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt
Xem chi tiết
20/01/2022cbtt
TVC CBTT Thông báo mời họp và link tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022
Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt thông báo thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
Xem chi tiết
12/01/2022cbtt
TVC CBTT Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt CBTT Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin
Xem chi tiết
07/01/2022cbtt
TVC_CBTT Nghị quyết bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Thu Thủy
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt công bố thông tin Nghị quyết bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Thu Thủy
Xem chi tiết
06/01/2022cbtt
TVC_CBTT_Thông báo Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 11
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt thông báo Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 11
Xem chi tiết
06/01/2022cbtt
TVC_CBTT_THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN HƠN 1.186 TỶ ĐỒNG
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên hơn 1.186 tỷ đồng.
Xem chi tiết
31/12/2021cbtt
TVC CBTT Nghị quyết thông qua giao kết hợp đồng với Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt CBTT Nghị quyết thông qua giao kết hợp đồng với Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt
Xem chi tiết
27/12/2021cbtt
TVC_CBTT Báo cáo kết quả giao dịch
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt CBTT Báo cáo kết quả giao dịch
Xem chi tiết

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Tập đoàn Trí Việt

Thành công

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận thông tin. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.