TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT - SỨ MỆNH THỊNH VƯỢNG

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin

13/01/2021Marketing
TVC_CBTT V/V CHẤP THUẬN NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU CÔNG TY CP QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT (MCK: TVC)
Ngày 13/01/2021, Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (MCK: TVC) nhận được quyết định của HNX về việc chấp thuận niêm yết bổ sung 2.188.200 cổ phiếu từ việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
Xem chi tiết
30/12/2020Marketing
BẢN TIN IR THÁNG 12/2020: NĂM GẶT HÁI THÀNH CÔNG
T-Corp kính gửi Bản tin IR Số đặc biệt Tháng 12/2020 để Quý Cổ Đông và Nhà Đầu Tư có cái nhìn chính xác nhất về Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt với những hoạt động nổi bật trong năm 2020.
Xem chi tiết
22/12/2020Marketing
TVC_CBTT GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỐ 0106065776 THAY ĐỔI LẦN THỨ 16 NGÀY 22/12/2020
Ngày 22/12/2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (MCK: TVC) công bố thông tin về việc tăng vốn điều lệ lên 438.652.250.000 VNĐ với tổng số cổ phần là 43.865.225.
Xem chi tiết
21/12/2020Marketing
TVC_TB GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt đăng ký mua 6.471.000 Cổ phiếu TVC, dự kiến nâng tỷ lệ nắm giữ lên 51,2%.
Xem chi tiết
21/12/2020Marketing
TVC_BC VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG
Số lượng Cổ phiếu TVC đã mua là 1000.000, nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt lên 38,99%.
Xem chi tiết
21/12/2020Marketing
TVC_BC KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt đã giao dịch mua 1.000.000 Cổ phiếu TVC, dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu lên 38,99%.
Xem chi tiết
17/12/2020Marketing
TVC_THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (MCK: TVC) đăng ký mua 4.775.000 Cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ tại Công ty CP Chứng khoán Trí Việt (MCK: TVB), dự kiến nâng tỷ lệ nắm giữ lên 75,6%.
Xem chi tiết
08/12/2020Marketing
TVC_THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt đăng ký mua 1.000.000 Cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ, dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu lên 38,99%.
Xem chi tiết
04/12/2020Marketing
TVC_CBTT V/V THÔNG QUA VIỆC GIAO KẾT HỢP ĐỒNG TƯ VẤN VỚI CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
Ngày 04/12/2020, Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (MCK: TVC) công bố thông tin về việc Thông qua việc ký kết HĐ tư vấn với Công ty CP chứng khoán Trí Việt (MCK: TVB)
Xem chi tiết

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Tập đoàn Trí Việt

Thành công

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận thông tin. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.