TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT - SỨ MỆNH THỊNH VƯỢNG

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin

30/01/2023cbtt
TVC_CBTT về việc Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt CBTT về việc Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty
Xem chi tiết
30/01/2023cbtt
TVC_CBTT Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với ông Lê Thanh Tùng
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt CBTT về việc Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với ông Lê Thanh Tùng
Xem chi tiết
30/01/2023cbtt
TVC_CBTT Bổ nhiệm Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty
Công ty Cổ phần Tập đoàn quản lý Tài sản Trí Việt CBTT về việc Bổ nhiệm Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty
Xem chi tiết
30/01/2023cbtt
TVC_CBTT về việc Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Đỗ Thanh Hà
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt CBTT về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Đỗ Thanh Hà
Xem chi tiết
30/01/2023cbtt
TVC_CBTT về việc nhận được Đơn xin từ nhiệm của Người nội bộ
Công ty Cổ phần Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt CBTT về việc nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Đỗ Thanh Hà
Xem chi tiết
30/01/2023cbtt
TVC_CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022
Xem chi tiết
19/01/2023cbtt
TVC_CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ
Xem chi tiết
19/01/2023cbtt
TVC_CBTT Thông báo về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 cho cổ đông hiện hữu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt CBTT Thông báo về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 cho cổ đông hiện hữu
Xem chi tiết
16/01/2023cbtt
TVC_CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Xem chi tiết

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Tập đoàn Trí Việt

Thành công

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận thông tin. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.