TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT - SỨ MỆNH THỊNH VƯỢNG

Quan hệ cổ đông

26/01/2022cbtt
TVC_CBTT Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh giá và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ tỷ lệ 1:1
TVC_CBTT Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh giá và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ tỷ lệ 1:1
Xem chi tiết
22/01/2022cbtt
TVC_CBTT Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt
Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt Công bố thông tin Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt
Xem chi tiết
20/01/2022cbtt
TVC CBTT Thông báo mời họp và link tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022
Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt thông báo thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
Xem chi tiết
20/01/2022cbtt
TVC CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021
Xem chi tiết
20/01/2022cbtt
TVC CBTT Báo cáo tài chính riêng quý IV/2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt CBTT Báo cáo tài chính riêng quý IV/2021
Xem chi tiết

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Tập đoàn Trí Việt

Thành công

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận thông tin. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.