TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT - SỨ MỆNH THỊNH VƯỢNG

Quan hệ cổ đông

03/02/2021cbtt
TVC_GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THAY ĐỔI LẦN THỨ 17 NGÀY 02/02/2021
Ngày 03/02/2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) nhận được Giấy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17.
Xem chi tiết
29/01/2021cbtt
TVC_BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020
Ngày 29/01/2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt đã thực hiện Báo cáo tình hình quản trị năm 2020
Xem chi tiết
26/01/2021Marketing
TVC TĂNG TỶ LỆ SỞ HỮU LÊN 67,25% SAU KHI MUA ĐƯỢC 208.000 CỔ PHIẾU TVB
Ngày 26/01/2021, Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (MCK: TVC) công bố Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu lên 67,25% sau khi mua được 208.000 cổ phiếu TVB.
Xem chi tiết
19/01/2021Marketing
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 4/2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT
Ngày 19/01/2021, Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (MCK: TVC) công bố Báo cáo Tài chính riêng quý 4/2020 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN quý 4/2020.
Xem chi tiết
19/01/2021Marketing
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4/2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT
Ngày 19/01/2021, Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (MCK: TVC) công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất quý 4/2020.
Xem chi tiết

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Tập đoàn Trí Việt

Thành công

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận thông tin. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.