TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT - SỨ MỆNH THỊNH VƯỢNG

Quan hệ cổ đông

26/11/2020Marketing
TVB_CBTT “TẠM ỨNG CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2020 BẰNG TIỀN VỚI TỶ LỆ 10%’
Ngày 26/11/2020, TVB CBTT Tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 10%
Xem chi tiết
25/11/2020Marketing
TVC_CBTT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY
Ngày 25/11/2020, TVC CBTT phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn của người lao động trong công ty, với số lượng cổ phiếu dự kiến dự kiến phát hành là: 2.188.200 cổ phiếu
Xem chi tiết
11/11/2020Marketing
CÔNG TY TÙNG TRÍ VIỆT THÔNG BÁO GIAO DỊCH MUA THÊM 500.000 CỔ PHIẾU
Ngày 11/11/2020, Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt đăng ký mua thêm 500.000 Cổ phiếu TVC.
Xem chi tiết
20/10/2020Marketing
TVC_ CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 3 NĂM 2020
Ngày 20/10/2020, Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (MCK: TVC) công bố Báo cáo Tài chính riêng quý 3 năm 2020 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN quý 3 năm 2020.
Xem chi tiết
20/10/2020Marketing
TVC_CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2020
Ngày 20/10/2020, Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (MCK: TVC) công bố Báo cáo Tài chính hợp nhất quý 3 năm 2020 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN quý 3 năm 2020.
Xem chi tiết

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Tập đoàn Trí Việt

Thành công

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận thông tin. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.