TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT - SỨ MỆNH THỊNH VƯỢNG

Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính

04/05/2023cbtt
TVC_CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2023
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2023
Xem chi tiết
04/05/2023cbtt
TVC_CBTT Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý I/2023
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt CBTT Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý I/2023
Xem chi tiết
31/03/2023cbtt
TVC_CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022
Xem chi tiết
31/03/2023cbtt
TVC_CBTT Báo cáo tài chính riêng năm 2022
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt CBTT Báo cáo tài chính riêng năm 2022
Xem chi tiết
30/01/2023cbtt
TVC_CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022
Xem chi tiết
30/01/2023cbtt
TVC_CBTT Báo cáo tài chính riêng lẻ quý IV/2022
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt CBTT Báo cáo tài chính riêng lẻ Qúy IV/2022
Xem chi tiết
31/10/2022cbtt
TVC_CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2022
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2022
Xem chi tiết
31/10/2022cbtt
TVC_CBTT Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý III/2022
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt CBTT Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý III/2022
Xem chi tiết
12/08/2022cbtt
TVC_CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2022 đã được soát xét
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2022 đã được soát xét
Xem chi tiết

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Tập đoàn Trí Việt

Thành công

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận thông tin. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.