Hội đồng quản trị

 
Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT
 • Thạc sỹ Tài chính Đại học Birmingham – Vương Quốc Anh
 • Năm 2005 - 2006: Giảng viên tại Học viện Ngân hàng
 •  Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt
 •  Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt
 • Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Trí Việt
 • Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, thị trường chứng khoán.
Ông Đỗ Thanh Hà - Phó Chủ tịch HĐQT
 • Thạc sỹ Xây dựng, Đại học Xây dựng. Tham gia khóa đào tạo Ikram Training & Infrastructure Development Institue, Malaysia.
 • Từ tháng 07/2017: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt
 • Năm 2017: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Trí Việt
Ông Nguyễn Tiến Sơn - Thành viên HĐQT 
 • Cử nhân Luật - Đại học Luật Hà Nội
 • Phó Chủ tịch HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt
Ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên HĐQT
 • ​Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
 • Tháng 4/2012 đến nay: Thành viên HĐQT - Phó TGĐ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong
 • Ngày 22/12/2014: Giữ vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt
Ông Nguyễn Phi Khanh - Thành viên HĐQT
 • Thạc sỹ Tài chính - Đại học Birmingham, vương quốc Anh
 • Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Hoàng Thành
 • Từ năm 2017 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga - Thành viên HĐQT Độc lập

 • Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội
 • Thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội
 • Thành viên HĐQT Độc lập, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt


 
 
Kết nối với chúng tôi
Đăng ký để nhận bản tin