Tuyển dụng

Chuyên viên truyền thông nội bộ & tổ chức sự kiện

02/04/2018
Tập đoàn Trí Việt tuyển dụng Chuyên viên truyền thông nội bộ & tổ chức sự kiện. Thông tin chi tiết như sau:

Trưởng phòng Marketing

02/04/2018
Tập đoàn Trí Việt tuyển dụng 1 Trưởng phòng Marketing. Thông tin chi tiết như sau:

Trợ lý Hội Đồng Quản Trị

29/03/2018
Tập đoàn Trí Việt tuyển dụng Trợ lý Hội Đồng Quản Trị. Thông tin chi tiết như sau:

Chuyên viên Kinh doanh Nguồn vốn – Tư vấn Quản lý Tài sản

29/03/2018
Tập đoàn Trí Việt tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh Nguồn vốn – Tư vấn Quản lý Tài sản  
 Trang:    1  2  3  4 
Kết nối với chúng tôi
Đăng ký để nhận bản tin