Tuyển dụng

Tuyển dụng tháng 1: Vị trí Thư ký kinh doanh

06/01/2020
Số lượng: 01 Địa điểm làm việc: Hội sở Hà Nội Thời gian làm việc: Toàn thời gian Mức lương: Thỏa thuận Thời hạn nộp hồ sơ: 31/01/2020

Tuyển dụng tháng 1: Vị trí Trưởng phòng Pháp chế

04/01/2020
Số lượng: 01 Địa điểm làm việc: Hội sở Hà Nội Thời gian làm việc: Toàn thời gian Mức lương: Thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2020  

Tuyển dụng tháng 1: Vị trí Chuyên viên sản phẩm

04/01/2020
Số lượng: 01 Địa điểm làm việc: Hội sở Hà Nội Thời gian làm việc: Toàn thời gian Mức lương: Thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2020  

Tuyển dụng tháng 1: Vị trí Trưởng phòng Đầu tư

04/01/2020
Số lượng: 01 Địa điểm làm việc: Hội sở Hà Nội Thời gian làm việc: Toàn thời gian Mức lương: Thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2020  
Kết nối với chúng tôi
Đăng ký để nhận bản tin