TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT - SỨ MỆNH THỊNH VƯỢNG

TIN TỨC - SỰ KIỆN

TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT (TVC) GIỮ NGUYÊN MỨC TRẦN LÃI SUẤT 10,5% TRONG BÃO GIẢM LÃI SUẤT TIẾT KIỆM

19/11/2019Marketing

Theo quyết định mới công bố của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 19/11, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới một tháng giảm từ 1% mỗi năm xuống 0,8% một năm. Lãi suất tối đa cho tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 5,5% mỗi năm xuống 5% một năm.

Lãi suất tối đa áp dụng với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tại quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô giảm từ 6% xuống 5,5% một năm. Riêng lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung – cầu vốn thị trường.

Ngoài ra, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng tiền đồng với các nhu cầu vốn phục vụ nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng giảm từ 6,5% xuống 6% một năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng tiền đồng của quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 7,5% xuống 7,0% mỗi năm.

Không bị ảnh hưởng từ quyết định mới nhất được công bố của Ngân hàng Nhà nước, Tập Đoàn Trí Việt khẳng định lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ tài chính an toàn, linh hoạt lãi suất cao cho Khách hàng cá nhân và Khách hàng doanh nghiệp.

Với mức lãi suất tiết kiệm lên đến 9%/ 06 tháng, linh hoạt trong các kỳ lãi suất (từ 02 tuần đến 06 tháng), lãi suất trái phiếu Tcorp là 10,5%/ năm, Tập Đoàn Trí Việt đã và đang trở thành một địa chỉ đầu tư mà bất cứ khách hàng nào cũng có thể dễ dàng chọn được cho mình những sản phẩm và dịch vụ đầu tư phù hợp nhất với khẩu vị rủi ro, dòng tiền và nhu cầu thanh khoản thực tế tại từng thời điểm.

Bài viết liên quan

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Tập đoàn Trí Việt

Thành công

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận thông tin. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.