TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT - SỨ MỆNH THỊNH VƯỢNG

TIN TỨC - SỰ KIỆN

ĐHCĐ TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT (TVC): TẬP TRUNG VÀO THẾ MẠNH ĐẦU TƯ, TRIỂN VỌNG DẦN TÍCH CỰC

26/06/2023Marketing

Ngày 24/6, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (mã TVC) đã diễn ra thành công, thông qua nhiều quyết nghị quan trọng.

Tại đại hội, Ban lãnh đạo TVC đã cập nhật nhiều thông tin quan trọng với cổ đông về tình hình doanh nghiệp. Thứ nhất, Công ty đã khắc phục xong các nguyên nhân khiến cổ phiếu bị hạn chế giao dịch, cụ thể là các báo cáo riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán và công bố đầy đủ theo quy định.

Thứ hai, hoạt động của Công ty đã ổn định và dần khởi sắc. Bộ máy lãnh đạo cấp cao được kiện toàn, các quy trình, quy chế được rà soát và cập nhật đảm bảo hoạt động của Công ty được thông suốt, linh hoạt, hiệu quả.

Đến nay, tình hình tài chính của Công ty lành mạnh. Thời điểm hiện tại TVC đã trả hết gốc và lãi trái phiếu theo yêu cầu của khách hàng, TVC tự hào là đơn vị duy nhất không chậm trả trái phiếu. Báo cáo tài chính của Công ty cũng cho thấy, doanh nghiệp không vay nợ.

Năm 2022 doanh thu Công ty mẹ đạt 127,9 tỷ đồng bằng 85,3% kế hoạch, doanh thu hợp nhất đạt 226,6 tỷ đồng bằng 67,8% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ lỗ 553,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất lỗ 886,8 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh lỗ năm 2022 chủ yếu do trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán và trích lập dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu. Đến nay danh mục đầu tư của Công ty gồm HPG, MWG và FPT đã hồi phục rất lớn và có tiềm năng tăng trưởng trở lại theo thị trường cũng như bản chất kinh doanh của các doanh nghiệp đều hiệu quả. Ban lãnh đạo Công ty kỳ vọng, giá cổ phiếu HPG và FPT, MWG sẽ tiếp tục tăng trưởng.

Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023, với doanh thu Công ty mẹ đạt 50 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 100 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất đạt 112 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 116 tỷ đồng. Đây là kế hoạch kinh doanh thận trọng, trong kịch bản thị trường thuận lợi, Công ty có thể đạt kết quả kinh doanh tích cực hơn.

Định hướng hoạt động thời gian tới, TVC sẽ tái cấu trúc mô hình và bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, phát triển trọng tâm, nâng cao chất lượng nhân sự Công ty. Đặc biệt, Công ty chú trọng tăng cường giám sát việc điều hành thực hiện của hệ thống, nhằm hạn chế rủi ro, đảm bảo việc thực hiện đúng quy định của pháp luật, thực hiện nâng chuẩn hoạt động theo hướng chất lượng cao.

Nguồn nhân lực là yếu tố được Công ty coi trọng và chú trọng đầu tư thông qua cơ chế lương thưởng, phúc lợi, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, cơ hội phát triển bản thân, nghề nghiệp…

Trả lời câu hỏi của cổ đông về việc đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021, trong đó có nội dung trả cổ tức lần 2 năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng với 118 tỷ đồng, Ban lãnh đạo TVC cho biết, đây là mục tiêu Công ty quyết tâm thực hiện. Do thời gian trước, Công ty tập trung vào thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, đồng thời ưu tiên nguồn lực cho các việc cấp thiết hơn nên sẽ xem xét xử lý việc này vào giai đoạn cuối năm nay. Thị trường chứng khoán hồi phục cũng là cơ hội thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty, hỗ trợ cho dòng tiền của doanh nghiệp để thực hiện việc chi trả nốt cổ tức 2021.

Đại hội cổ đông đã thông qua các tờ trình của HĐQT với tỷ lệ nhất trí cao. Trong đó, đáng chú ý có nội dung TVC sẽ mua lại 10 triệu cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ, nhằm gia tăng giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp, ổn định cơ cấu cổ đông và tập trung vào hoạt động đầu tư hiệu quả.

Như vậy, có thể thấy sau nhiều biến động vào thăng trầm của năm 2022, TVC đang đứng trước bước ngoặt mới để phát triển bền vững, hồi phục trở lại với chiến lược và các giải pháp mạch lạc, rõ ràng. Cổ đông của Công ty kỳ vọng Ban lãnh đạo của doanh nghiệp sẽ sớm đưa Công ty trở lại đường đua, đồng hành cùng sự phát triển dài hạn của thị trường vốn Việt Nam.

Bài viết liên quan

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Tập đoàn Trí Việt

Thành công

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận thông tin. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.