TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT - SỨ MỆNH THỊNH VƯỢNG

TIN TỨC - SỰ KIỆN

CTCP CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT (TVB) HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN TINH GỌN, BỀN VỮNG

20/06/2023Marketing

Ban lãnh đạo công ty đặt mục tiêu ổn định tình hình kinh doanh, tập trung nguồn lực phát triển năng lực cốt lõi, phấn đấu hoàn thành kế hoạch mà cổ đông giao phó.

Một nội dung khác cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cổ đông là việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ nhằm ổn định giá cổ phiếu, giảm bớt số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Công ty dự kiến mua lại tối đa 5 triệu cổ phiếu, thời gian thực hiện do HĐQT quyết định nhưng có thể trong năm 2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Thời gian giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. Phương thức giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn.
Trả lời câu hỏi của cổ đông tại đại hội, đại diện Ban lãnh đạo Chứng khoán Trí Việt cho biết trong thời gian qua, công ty đã đưa ra nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như cải thiện hình ảnh nhằm thúc đẩy yếu tố nội tại của cổ phiếu. Công ty đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự và tái cấu trúc hoạt động kinh doanh với định hướng tập trung vào lĩnh vực thế mạnh, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực con người, tài chính.
Công ty cũng nỗ lực giải quyết các vướng mắc về thủ tục hành chính, hoàn thành công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và đang tiếp tục làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) để sớm đưa cổ phiếu TVB ra khỏi diện hạn chế giao dịch. Tính từ ngày 23/5 đến nay, cổ phiếu TVB dù bị hạn chế giao dịch nhưng thị giá tăng khoảng 20-25%, trong khi VN-Index tăng 4-5%. So với cuối năm 2022, giá cổ phiếu TVB cũng đã tăng khoảng 55%.
Định hướng mới cho năm 2023
Chiến lược của công ty trong thời gian tới là tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi, sử dụng hiệu quả nguồn vốn và các nguồn lực.
Ngoài tập trung vốn và nguồn lực cho đầu tư tự doanh, trung tâm phân tích, Ban lãnh đạo công ty cũng định hướng sẽ tiếp tục cơ cấu lại tổ chức nhân sự, ổn định tình hình kinh doanh, phát huy hiệu quả các thế mạnh vốn có.
Với chiến lược trên, năm 2023, Chứng khoán Trí Việt đặt kế hoạch doanh thu 62 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 16 tỷ đồng, đồng thời dự kiến chia cổ tức không quá 10% vốn điều lệ căn cứ vào kết quả kinh doanh và lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.
Ban Tổng giám đốc cam kết bằng nguồn lực sẵn có cùng sự đoàn kết, quyết tâm sẽ đưa công ty vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiệm vụ cổ đông, HĐQT giao phó tại đại hội lần này; bảo vệ và phát triển thương hiệu Chứng khoán Trí Việt thịnh vượng cùng các cổ đông, nhà đầu tư cam kết gắn bó lâu dài.
(Theo Ánh Dương/CafeF)

Bài viết liên quan

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Tập đoàn Trí Việt

Thành công

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận thông tin. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.