TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT - SỨ MỆNH THỊNH VƯỢNG

TIN TỨC - SỰ KIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT (TVB) BỔ NHIỆM QUYỀN PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

12/01/2022Marketing

Ngày 04/01/2021, Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trí Việt (T-Corp) đã trao Quyết định số 01/2022/NQ-HĐQT/TVB Bổ nhiệm Quyền Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) đối với Ông Vũ Văn Toản. Quyết định có hiệu lực từ ngày 04/01/2021.

Bài viết liên quan

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Tập đoàn Trí Việt

Thành công

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận thông tin. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.