Quan hệ cổ đông

Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 1.356.200 CP

Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 1.356.200 CP

(26/01/2018)
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thanh Tùng  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT - Mã chứng khoán: TVC - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.356.250 CP (tỷ lệ 3,39%)  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.356.200 CP - Mục ...
 Trang:    1  2  3  4  5  6 
Kết nối với chúng tôi
Đăng ký để nhận bản tin