Thông báo tuyển dụng tháng 9/2018

01/09/2018 18:13

A. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVC:
      Khối Kinh doanh
1.  Giám đốc Kinh doanh - Số lượng: 01.
2.  Trưởng phòng Kinh doanh (Hội sở (01), Chi nhánh Hải phòng (01), Chi nhánh HCM (01)) - Số lượng: 03.
3.  Chuyên viên KD Nguồn vốn – Tư vấn QLTS (Địa điểm: Hà Nội (06), Chi nhánh Hải phòng (05), Chi nhánh HCM(05)) - Số lượng: 16.
       Khối Nghiệp vụ hỗ trợ
1.  Trưởng phòng Sản phẩm - Số lượng: 01.
2.  Chuyên viên Phát triển Sản phẩm - Số lượng: 01.
3.  Nhân viên Kế toán - Số lượng: 01.
4.  Trưởng nhóm Tuyển dụng - Số lượng: 01.
5.  Chuyên viên Marketing - Số lượng: 01.
6.  Nhân viên Content - Số lượng: 01.
7.  Admin chi nhánh Hải Phòng - Số lượng: 01.
B. Danh sách tuyển dụng Nhân sự TCH:
1.  Trưởng phòng Kinh doanh BĐS - Số lượng: 02.
2.  Chuyên viên Kinh doanh BĐS - Số lượng: 10.
C. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVB:
       Khối Kinh doanh
1. Nhân viên Môi giới Chứng khoán - Số lượng: 05.
       Khối Đầu tư
1.  TP/PP Tự doanh - Số lượng: 01.
2.  Chuyên viên IB - Số lượng: 03.
       Khối nghiệp vụ hỗ trợ
1.  TP Dịch vụ Khách hàng - Số lượng: 01.
2.  Giao dịch viên phòng DVKH - Số lượng: 02.
3.  Phó phòng Nguồn vốn – Số lượng: 01.
4.  Trưởng nhóm Kế toán Nội bộ (KT Tổng hợp) – Số lượng 01
5.  Chuyên viên phát triển phần mềm - Số lượng: 01.
6.  Nhân viên IT (Vận hành) -  Số lượng: 01.
Các thông tin ứng viên vui lòng gửi tới địa chỉ email:tuyendung@tcorp.vn

Đăng ký

Họ tên (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ (*)
Tiêu đề (*)
Đính kèm
Nội dung

Các tin khác

Kết nối với chúng tôi
Đăng ký để nhận bản tin