Thông báo tuyển dụng tháng 12/2018

30/11/2018 17:55

A. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVC
Khối Kinh Doanh

1.  Trưởng phòng Kinh doanh Hội sở - Số lượng: 02.
2.  Chuyên viên KD Nguồn vốn (Địa điểm: Hà Nội (05), Chi nhánh Hải phòng (05)) - Số lượng: 10.
Khối nghiệp vụ hỗ trợ
1.  Nhân viên Kế toán – Số lượng: 01.
2.  Chuyên viên Marketing – Số lượng: 01.
3.  Admin Phòng Kinh doanh NV – HO  – Số lượng: 01.
4.  Chuyên viên Hành chính Tổng hợp – Số lượng: 01.
B. Danh sách tuyển dụng Nhân sự TCH:
1.  Trưởng phòng Kinh doanh BĐS – Số lượng: 02.
2.  Chuyên viên Kinh doanh BĐS – Số lượng: 10.
C. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVB:
Khối Kinh Doanh

1.  Nhân viên Môi giới Chứng khoán - Số lượng: 05.
2.  TP/PP Tự doanh - Số lượng: 01.
3.  Chuyên viên IB - Số lượng: 03.
4.  Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng - Số lượng: 01.
5.  GDV Phòng Dịch vụ Khách hàng - Số lượng: 02.
6.  Phó phòng Nguồn vốn - Số lượng: 01.
7.  Chuyên viên kinh doanh NV - Số lượng: 05.
Khối nghiệp vụ hỗ trợ
1.  Kế toán Tổng hợp ( TN kế toán nội bộ ) - Số lượng: 05.
2.  Nhân viên IT ( Vận hành phần cứng & mạng ) - Số lượng: 01.
Các thông tin ứng viên vui lòng gửi tới địa chỉ email:
tuyendung@tcorp.vn

Đăng ký

Họ tên (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ (*)
Tiêu đề (*)
Đính kèm
Nội dung

Các tin khác

Kết nối với chúng tôi
Đăng ký để nhận bản tin