Thông báo tuyển dụng tháng 11/2018

15/11/2018 17:46

   A. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVC
Khối Kinh Doanh

1.    Trưởng phòng Kinh doanh Hội sở - Số lượng: 02
2.    Chuyên viên KD Nguồn vốn – Tư vấn QLTS (Địa điểm: Hà Nội (05), Chi nhánh Hải phòng (03), Chi nhánh HCM(04)) - Số lượng: 12.
3.    Chuyên viên Tín dụng - Số lượng: 01.
Khối nghiệp vụ hỗ trợ
1.    Nhân viên Kế toán – Số lượng: 01.
2.    Trưởng nhóm Tuyển dụng – Số lượng: 01.
3.    Chuyên viên Marketing – Số lượng: 01.
4.    Admin chi nhánh Hải Phòng – Số lượng: 01.
5.    Admin Phòng Kinh doanh NV – HO  – Số lượng: 01.
6.    Chuyên viên Hành chính – Số lượng: 01.
  B. Danh sách tuyển dụng Nhân sự TCH:
1.    Trưởng phòng Kinh doanh BĐS – Số lượng: 02.
2.    Chuyên viên Kinh doanh BĐS – Số lượng: 10.
  C. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVB:
Khối Kinh Doanh
1.    Nhân viên Môi giới Chứng khoán - Số lượng: 05.
2.    TP/PP Tự doanh - Số lượng: 01.
3.    Chuyên viên IB - Số lượng: 03.
Khối nghiệp vụ hỗ trợ
4.    Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng - Số lượng: 01.
5.    GDV Phòng Dịch vụ Khách hàng - Số lượng: 02.
6.    Phó phòng Nguồn vốn - Số lượng: 01.
7.    Trưởng nhóm Kế toán Nội bộ - Số lượng: 01.
8.    Chuyên viên phát triển phần mềm - Số lượng: 01.
9.    Nhân viên IT (vận hành phần cứng & mạng) - Số lượng: 01.
10.     Chuyên viên Quản trị rủi ro (team thẩm định) - Số lượng: 01.
 
Các thông tin ứng viên vui lòng gửi tới địa chỉ email: tuyendung@tcorp.vn;

Đăng ký

Họ tên (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ (*)
Tiêu đề (*)
Đính kèm
Nội dung

Các tin khác

Kết nối với chúng tôi
Đăng ký để nhận bản tin