Thông báo Tuyển dụng Tháng 10/2018

15/10/2018 17:32

A. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVC:
      Khối Kinh Doanh

      1.  Giám đốc Kinh doanh - Số lượng: 01.
      2.  Trưởng phòng Kinh doanh (Hội sở (01), Chi nhánh Hải phòng (01)) - Số lượng: 02.
      3.  Chuyên viên KD Nguồn vốn – Tư vấn QLTS (Địa điểm: Hà Nội (06), Chi nhánh Hải phòng (05), Chi nhánh HCM(05)) - Số lượng: 16.
      Khối Nghiệp vụ hỗ trợ
      1.  Phó phòng nguồn vốn kiêm Sản phẩm - Số lượng: 01.
      2.  Chuyên viên Phát triển Sản phẩm - Số lượng: 01.
      3.  Nhân viên Kế toán - Số lượng: 01.
      4.  Trưởng nhóm Tuyển dụng - Số lượng: 01.
      5.  Chuyên viên Marketing - Số lượng: 01.
      6.  Nhân viên Content - Số lượng: 01.
      7.  Admin chi nhánh Hải Phòng - Số lượng: 01.
B. Danh sách tuyển dụng Nhân sự TCH:
      1.  Trưởng phòng Kinh doanh BĐS - Số lượng: 02.
      2.  Chuyên viên Kinh doanh BĐS - Số lượng: 10.
C. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVB:
     Khối Kinh doanh

     1.  Nhân viên Môi giới Chứng khoán - Số lượng: 05.
     Khối Đầu tư
     1.  TP/PP Tự doanh - Số lượng: 01.
     2.  Chuyên viên IB - Số lượng: 03.
     Khối nghiệp vụ hỗ trợ
     1.  TP Dịch vụ Khách hàng - Số lượng: 01.
     2.  Giao dịch viên phòng DVKH - Số lượng: 01.
     3.  Phó phòng Nguồn vốn – Số lượng: 01.
     4.  Trưởng nhóm Kế toán Nội bộ – Số lượng 01.
     5.  Chuyên viên phát triển phần mềm - Số lượng: 01.
     6.  Nhân viên IT (Vận hành) -  Số lượng: 01.
Các thông tin ứng viên vui lòng gửi tới địa chỉ email: tuyendung@tcorp.vn

Đăng ký

Họ tên (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ (*)
Tiêu đề (*)
Đính kèm
Nội dung

Các tin khác

Kết nối với chúng tôi
Đăng ký để nhận bản tin