Tư vấn công bố thông tin

Công bố thông tin (ID – Information Disclosure) là công tác quan trọng đóng góp vào sự thành công của một doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Công bố thông tin (ID – Information Disclosure) là công tác quan trọng đóng góp vào sự thành công của một doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.
Nhận thấy xu hướng tất yếu của thị trường, ngay từ khi thành lập, TVC đã dành cho ID một vị trí quan trọng trong mảng dịch vụ Ngân hàng đầu tư. 
Dịch vụ ID của TVC được thiết kế nhằm đảm bảo các mục tiêu cơ bản trong công tác công bố thông tin mà mỗi doanh nghiệp hướng tới:
  • Đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành về Công bố thông tin, đặc biệt là Công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX), Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)…;
  • Tạo lập kênh thông tin hai chiều hiệu quả với thị trường: Trợ giúp doanh nghiệp lựa chọn các phương tiện và chiến lược công bố thông tin hiệu quả nhất tới giới phân tích, nhà đầu tư và công chúng, giúp thị trường đánh giá chính xác hơn về thế mạnh và tiềm năng của doanh nghiệp, xây dựng hình ảnh bền vững của doanh nghiệp trên thị trường;
  • Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp cùng có lợi giữa doanh nghiệp với nhà đầu tư, giới phân tích và các tổ chức môi giới chứng khoán, v..v..
Với đội ngũ tư vấn có kinh nghiệm từ các tổ chức trong nước và quốc tế, TVC có đầy đủ nhân lực để sát cánh cùng khách hàng doanh nghiệp xây dựng hoạt động ID một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Dịch vụ - sản phẩm khác

Nghiên cứu thị trường được xem như một phương pháp nhằm cải thiện các sáng kiến quảng cáo, tiếp thị, phát triển sản phầm vì nó ...
Sản phẩm Hợp đồng vay vốn là một trong những sản phẩm dịch vụ thế mạnh của Tập đoàn Trí Việt, được đông đảo khách hàng ...
Hiện nay, nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam có nhu cầu cấp thiết về tư vấn quản trị doanh nghiệp nói chung như: quản trị nguồn ...
Kết nối với chúng tôi
Đăng ký để nhận bản tin