Ủy thác đầu tư

 

Ủy Thác Đầu Tư
 

Với tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt , nay sở hữu 75,1% cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, TVC tiếp tục duy trì và phát triển dịch vụ Ủy thác đầu tư bởi ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT và ông Quách Mạnh Hào – Ủy viên HĐQT.

Dịch vụ - sản phẩm khác

Nghiên cứu thị trường được xem như một phương pháp nhằm cải thiện các sáng kiến quảng cáo, tiếp thị, phát triển sản phầm vì nó ...
Công bố thông tin (ID – Information Disclosure) là công tác quan trọng đóng góp vào sự thành công của một doanh nghiệp trên thị trường ...
Sản phẩm Hợp đồng vay vốn là một trong những sản phẩm dịch vụ thế mạnh của Tập đoàn Trí Việt, được đông đảo khách hàng ...
Hiện nay, nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam có nhu cầu cấp thiết về tư vấn quản trị doanh nghiệp nói chung như: quản trị nguồn ...
Kết nối với chúng tôi
Đăng ký để nhận bản tin