TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT - SỨ MỆNH THỊNH VƯỢNG

Quan hệ cổ đông

TVC_CBTT về việc Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

30/01/2023cbtt
TVC_ CBTT Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng_làm mờ

Bài viết liên quan

Công bố thông tin

27/03/2023cbtt
TVC_CBTT Nghị quyết về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt CBTT Nghị quyết về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật
Xem chi tiết
22/03/2023cbtt
TVC_CBTT Kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt CBTT Kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ
Xem chi tiết

Báo cáo tài chính

30/01/2023cbtt
TVC_CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022
Xem chi tiết
30/01/2023cbtt
TVC_CBTT Báo cáo tài chính riêng lẻ quý IV/2022
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt CBTT Báo cáo tài chính riêng lẻ Qúy IV/2022
Xem chi tiết

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Tập đoàn Trí Việt

Thành công

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận thông tin. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.