TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT - SỨ MỆNH THỊNH VƯỢNG

Quan hệ cổ đông

TVC_BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

01/12/2020Marketing
20200112 BC tỷ lệ sở hữu

Bài viết liên quan

Công bố thông tin

26/01/2021Marketing
TVC TĂNG TỶ LỆ SỞ HỮU LÊN 67,25% SAU KHI MUA ĐƯỢC 208.000 CỔ PHIẾU TVB
Ngày 26/01/2021, Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (MCK: TVC) công bố Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu lên 67,25% sau khi mua được 208.000 cổ phiếu TVB.
Xem chi tiết
26/01/2021Marketing
TVC_ BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH MUA CỔ PHIẾU TVB
Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (MCK: TVC) đã đăng ký giao dịch mua 4,775 triệu cổ phiếu, nhưng số cổ phiếu mua được là 208.000.
Xem chi tiết

Báo cáo tài chính

19/01/2021Marketing
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 4/2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT
Ngày 19/01/2021, Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (MCK: TVC) công bố Báo cáo Tài chính riêng quý 4/2020 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN quý 4/2020.
Xem chi tiết
19/01/2021Marketing
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4/2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT
Ngày 19/01/2021, Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (MCK: TVC) công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất quý 4/2020.
Xem chi tiết

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Tập đoàn Trí Việt

Thành công

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận thông tin. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.