TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT - SỨ MỆNH THỊNH VƯỢNG

Quan hệ cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 4/2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT

19/01/2021Marketing
2021.01.19 TVC_BCTC rieng Quy 4 2020

Bài viết liên quan

Công bố thông tin

05/03/2021cbtt
TVC_NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU
TVC_Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1
Xem chi tiết
04/03/2021cbtt
PHẠM THÀNH TRỰC_BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH BÁN CỔ PHIẾU TVC
Ông Phạm Thành Trực_Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu TVC
Xem chi tiết

Báo cáo tài chính

19/01/2021Marketing
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4/2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT
Ngày 19/01/2021, Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (MCK: TVC) công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất quý 4/2020.
Xem chi tiết
01/12/2020Marketing
TVC_BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG
Số lượng Cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 16.104.073, nâng tỷ lệ sở hữu lên 36,71%.
Xem chi tiết

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Tập đoàn Trí Việt

Thành công

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận thông tin. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.