TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT - SỨ MỆNH THỊNH VƯỢNG

Quan hệ cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 2 NĂM 2021

20/07/2021cbtt
BCTC Rieng TVC Q2. 2021 S

Bài viết liên quan

Công bố thông tin

05/07/2021cbtt
TVC_CBTT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG VÀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU
Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu
Xem chi tiết
01/07/2021cbtt
TVC_GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THAY ĐỔI LẦN THỨ 18 NGÀY 30/06/2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt thông báo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 18 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 30 tháng 06 năm 2021.
Xem chi tiết

Báo cáo tài chính

20/07/2021cbtt
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2021
Xem chi tiết
28/04/2021cbtt
ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG KIỂM TOÁN NĂM 2020
Do lỗi nhập liệu, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt xin đính chính Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2020. Nội dung thay đổi và lý do thay đổi xin đính kèm theo công văn này.
Xem chi tiết

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Tập đoàn Trí Việt

Thành công

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận thông tin. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.