wrapper

Wednesday, 07 June 2017 09:26

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Rate this item
(0 votes)
 

STT

Tên

Quá Trình học tập công tác

1

Ông Phạm Thanh Tùng

(Chủ tịch HĐQT )

 • Thạc sỹ Tài chính Đại học Birmingham – Vương Quốc Anh
 • Năm 2005 - 2006: Giảng viên tại Học viện Ngân hàng
 • Hiện đang nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt, kiềm TGĐ Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt
 • Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, thị trường chứng khoán
 

2

Ông Đỗ Thanh Hà

(Phó Chủ tịch HĐQT)

 • Thạc sỹ Xây dựng, Đại học Xây dựng. Tham gia khóa đào tạo Ikram Training & Infrastructure Development Institue, Malaysia.
 • Năm 2002 - 2010: Chủ nhiệm công trình, quản lý dự án xây dựng thuộc Bộ Xây dựng
 • Từ 13/01/2015: Ông Hà được bổ nhiệm giữ chức vụ TGĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt
 • Từ tháng 07/2017: Ông Hà được bầu là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt
 

3

Bà Phan Vân Hà
(
Thành viên HĐQT)

 • Cử nhân Luật, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Tài chính
 • Bà Hà có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính
 • Từ năm 2010 đến nay: Giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thẩm định giá IVC Việt Nam
 • Ngày 22/12/2014: Giữ vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt
 

4

Ông Quách Mạnh Hào

(Thành Viên HĐQT)

 •  Tiến sỹ Tài chính Đại học Birmingham – Vương Quốc Anh
 •  Năm 2006 – 2014 : Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ – CTCP Chứng khoán MB
 •  Ông Hào có những nhận định, tư vấn sắc sảo về diễn biến giá cổ phiếu, thị trường chứng khoán
 

5

 

Ông Nguyễn Trung Kiên
(Thành viên HĐQT)

 • Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
 • Tháng 4/2012 đến nay: Thành viên HĐQT - Phó TGĐ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong
 • Ngày 22/12/2104: Giữ vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt
 

6

Ông Nguyễn Phi Khanh
(Thành viên HĐQT)

 • Thạc sỹ Tài chính - Đại học Birmingham, vương quốc Anh 
 • Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Hoàng Thành
 • Từ năm 2017 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt

 

 

 

Read 4888 times Last modified on Wednesday, 09 August 2017 07:52