wrapper

Thursday, 15 November 2018 10:02

Thông báo Tuyển dụng Tháng 10/2018 Featured

Written by
Rate this item
(0 votes)

 A. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVC:

      Khối Kinh Doanh

      1.  Giám đốc Kinh doanh - Số lượng: 01.

      2.  Trưởng phòng Kinh doanh (Hội sở (01), Chi nhánh Hải phòng (01)) - Số lượng: 02.

      3.  Chuyên viên KD Nguồn vốn – Tư vấn QLTS (Địa điểm: Hà Nội (06), Chi nhánh Hải phòng (05), Chi nhánh HCM(05)) - Số lượng: 16.

      Khối Nghiệp vụ hỗ trợ

      1.  Phó phòng nguồn vốn kiêm Sản phẩm - Số lượng: 01.

      2.  Chuyên viên Phát triển Sản phẩm - Số lượng: 01.

      3.  Nhân viên Kế toán - Số lượng: 01.

      4.  Trưởng nhóm Tuyển dụng - Số lượng: 01.

      5.  Chuyên viên Marketing - Số lượng: 01.

      6.  Nhân viên Content - Số lượng: 01.

      7.  Admin chi nhánh Hải Phòng - Số lượng: 01.

B. Danh sách tuyển dụng Nhân sự TCH:

      1.  Trưởng phòng Kinh doanh BĐS - Số lượng: 02.

      2.  Chuyên viên Kinh doanh BĐS - Số lượng: 10.

C. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVB:

     Khối Kinh doanh

     1.  Nhân viên Môi giới Chứng khoán - Số lượng: 05.

     Khối Đầu tư

     1.  TP/PP Tự doanh - Số lượng: 01.

     2.  Chuyên viên IB - Số lượng: 03.

     Khối nghiệp vụ hỗ trợ

     1.  TP Dịch vụ Khách hàng - Số lượng: 01.

     2.  Giao dịch viên phòng DVKH - Số lượng: 01.

     3.  Phó phòng Nguồn vốn – Số lượng: 01.

     4.  Trưởng nhóm Kế toán Nội bộ – Số lượng 01.

     5.  Chuyên viên phát triển phần mềm - Số lượng: 01.

     6.  Nhân viên IT (Vận hành) -  Số lượng: 01.

Các thông tin ứng viên vui lòng gửi tới địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Read 273 times Last modified on Thursday, 15 November 2018 11:46

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.