wrapper

Wednesday, 01 August 2018 10:10

Thông báo tuyển dụng tháng 8/2018

Written by
Rate this item
(0 votes)

A. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVC:

      Khối Kinh doanh

1.       Giám đốc Kinh doanh - Số lượng: 01.

2.       Trưởng phòng Kinh doanh (Chi nhánh Hải phòng (01), Chi nhánh HCM (01)) - Số lượng: 02.

3.       Chuyên viên KD Nguồn vốn – Tư vấn QLTS (Địa điểm: Hà Nội (06), Chi nhánh Hải phòng (05), Chi nhánh HCM(05)) - Số lượng: 16.

       Khối Nghiệp vụ hỗ trợ

1.       Trợ lý HĐQT - Số lượng: 01.

2.       TP Kiểm soát Nội bộ - Số lượng: 01.

3.       Trưởng phòng Sản phẩm - Số lượng: 01.

4.     Chuyên viên Phát triển Sản phẩm - Số lượng: 01.

5.     Admin chi nhánh Hải Phòng - Số lượng: 01.

B. Danh sách tuyển dụng Nhân sự TCH:

1.       Trưởng phòng Kinh doanh BĐS - Số lượng: 02.

2.       Chuyên viên Kinh doanh BĐS - Số lượng: 10.

C. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVB:

       Khối Kinh doanh

1.       Nhân viên Môi giới Chứng khoán - Số lượng: 05.

       Khối Đầu tư

1.       TP/PP Tự doanh - Số lượng: 01.

2.       Trưởng phòng IB - Số lượng: 01.

3.       Chuyên viên IB - Số lượng: 03.

       Khối nghiệp vụ hỗ trợ

1.       TP Dịch vụ Khách hàng - Số lượng: 01.

2.       Chuyên viên Quản trị rủi ro (team thẩm định) - Số lượng: 01.

3.       Chuyên viên phát triển phần mềm - Số lượng: 01.

4.       Nhân viên IT (Vận hành) -  Số lượng: 01.

Chi tiết yêu cầu về từng vị trí, vui lòng xem tại file đính kèm!

Các thông tin ứng viên vui lòng gửi tới địa chỉ email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Read 1083 times Last modified on Thursday, 06 September 2018 11:09

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.