wrapper

Nguyễn Trung Dũng

Nguyễn Trung Dũng

TVC_THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt trân trọng thông báo Thời gian và địa điểm Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Thời gian: 14h00 ngày 14 tháng 04 năm 2017

- Địa điểm: Phòng Hội nghị Tầng 2, Khách sạn Melia - 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

 

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

Read more...

Thông báo tuyển dụng tháng 07/2018

 A. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVC:

Khối Kinh doanh

1.       Giám đốc Kinh doanh - Số lượng: 01.

2.       Trưởng phòng Kinh doanh (Chi nhánh Hải phòng (01), Chi nhánh HCM (01)) - Số lượng: 02.

3.       Chuyên viên KD Nguồn vốn – Tư vấn QLTS (Địa điểm: Hà Nội (06), Chi nhánh Hải phòng (05), Chi nhánh HCM(05)) - Số lượng: 16.

Khối Nghiệp vụ hỗ trợ

1.       Trợ lý HĐQT - Số lượng: 01.

2.       TP Kiểm soát Nội bộ - Số lượng: 01.

3.       Trưởng phòng Pháp chế - Số lượng: 01.

4.       Admin chi nhánh Hải Phòng - Số lượng: 01.

B. Danh sách tuyển dụng Nhân sự TCH:

1.       Trưởng phòng Kinh doanh BĐS - Số lượng: 02.

2.       Chuyên viên Kinh doanh BĐS - Số lượng: 10.

C. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVB:

Khối Kinh doanh

1.       Nhân viên Môi giới Chứng khoán - Số lượng: 05.

Khối Đầu tư

1.       TP/PP Tự doanh - Số lượng: 01.

2.       Trưởng phòng IB - Số lượng: 01.

3.       Chuyên viên IB - Số lượng: 03.

Khối nghiệp vụ hỗ trợ

1.       Chuyên viên Kiểm soát Nội bộ - Số lượng: 01.

2.       Chuyên viên Quản trị rủi ro (team vận hành) - Số lượng: 01.

3.       Chuyên viên Quản trị rủi ro (team thẩm định) - Số lượng: 01.

4.       Chuyên viên phát triển phần mềm - Số lượng: 01.

5.       Nhân viên IT (Vận hành) -  Số lượng: 01.

6.       Nhân viên DVKH - Số lượng: 01.

Chi tiết yêu cầu về từng vị trí, vui lòng xem tại file đính kèm!

Các thông tin ứng viên vui lòng gửi tới địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Read more...

Thông báo tuyển dụng tháng 06/2018

Danh sách các vị trí tuyển dụng tại Tập đoàn Trí Việt tháng 06/2018 như sau:

 

A. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVC:

Khối Kinh doanh

 1. Giám đốc Kinh doanh - Số lượng: 01.
 2. Trưởng phòng Kinh doanh (Chi nhánh Hải phòng (01), Chi nhánh HCM (01)) - Số lượng: 02.
 3. Chuyên viên KD Nguồn vốn – Tư vấn QLTS (Địa điểm: Hà Nội (06), Chi nhánh Hải phòng (05), Chi nhánh HCM(03)) - Số lượng: 14.

Khối Nghiệp vụ hỗ trợ

 1. Trợ lý HĐQT - Số lượng: 01.
 2. TP Kiểm soát Nội bộ - Số lượng: 01.
 3. Trưởng phòng Pháp chế - Số lượng: 01.
 4. Admin chi nhánh Hải Phòng - Số lượng: 01.

B. Danh sách tuyển dụng Nhân sự TCH:

 1. Trưởng phòng Kinh doanh BĐS - Số lượng: 01.
 2. Chuyên viên Kinh doanh BĐS - Số lượng: 10.

C. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVB:

Khối Kinh doanh

 1. Nhân viên Môi giới Chứng khoán - Số lượng: 05.
 2. Chuyên viên Phân tích Tư vấn Đầu tư - Số lượng: 01.

Khối Đầu tư

 1. TP/PP Tự doanh - Số lượng: 01.
 2. Trưởng phòng IB - Số lượng: 01.
 3. Chuyên viên IB - Số lượng: 03.

Khối nghiệp vụ hỗ trợ

 1. Trưởng nhóm Kế toán Nội bộ - Số lượng: 01.
 2. Chuyên viên Quản trị rủi ro (team vận hành) - Số lượng: 01.
 3. Chuyên viên Quản trị rủi ro (team thẩm định) - Số lượng: 01.
 4. Chuyên viên phát triển phần mềm - Số lượng: 01.
 5. Nhân viên DVKH HCM - Số lượng: 01.

Chi tiết yêu cầu về từng vị trí, vui lòng xem tại file đính kèm!

Các thông tin ứng viên vui lòng gửi tới địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Read more...

Thông báo tuyển dụng tháng 05/2018

Danh sách các vị trí tuyển dụng tại Tập đoàn Trí Việt tháng 05/2018 như sau:

 

A. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVC:

Khối Kinh doanh

 1. Chuyên viên KD Nguồn vốn - Tư vấn QLTS - Số lượng: 05.

Khối Nghiệp vụ hỗ trợ

 1. Trợ lý HĐQT - Số lượng: 01.
 2. Trưởng nhóm Tổ chức sự kiện - Số lượng: 01.
 3. Designer - Số lượng: 01.
 4. TP Kiểm soát Nội bộ - Số lượng: 01.
 5. Nhân viên Kế toán thanh toán - Số lượng: 01.
 6. Nhân viên Kế toán Nguồn vốn - Số lượng: 01.
 7. Admin chi nhánh Hải Phòng - Số lượng: 01.

B. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVB

Khối Kinh doanh

 1. Nhân viên Mô giới Chứng khoán - Số lượng: 05.
 2. Chuyên viên Phân tích Tư vấn Đầu tư - Số lượng: 01.

Khối Đầu Tư

 1. TP Tự doanh - Số lượng: 01.
 2. Trưởng phòng IB - Số lượng: 01.
 3. Chuyên viên IB - Số lượng: 03.

Khối nghiệp vụ hỗ trợ

 1. Trưởng nhóm Kế toán Nội bộ - Số lượng: 01.
 2. Trưởng phòng Pháp chế - Số lượng: 01.
 3. Trưởng phòng Hành chính Nhân sự - Số lượng: 01.
 4. Chuyên viên Quản trị rủi ro (team vận hành) - Số lượng: 01.
 5. Chuyên viên phát triển phần mềm - Số lượng: 01.
 6. Chuyên viên phát triển sản phẩm - Số lượng: 02.
 7. Nhân viên DVKH HCM - Số lượng: 01.

C. Danh sách tuyển dụng Nhân sự TCH:

 1. Trưởng phòng Kinh doanh BĐS - Số lượng: 02.
 2. Chuyên viên Kinh doanh BĐS - Số lượng: 10.

Chi tiết yêu cầu về từng vị trí, vui lòng xem tại file đính kèm!

Các thông tin ứng viên vui lòng gửi tới địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Read more...

Thông báo tuyển dụng tháng 04/2018

Danh sách các vị trí tuyển dụng tại Tập đoàn Trí Việt tháng 04/2018 như sau:

 

A. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVC:

Khối Kinh doanh

 1. Chuyên viên KD Nguồn vốn - Tư vấn QLTS - Số lượng: 05.

Khối Nghiệp vụ hỗ trợ

 1. Trợ lý HĐQT - Số lượng: 01.
 2. Trưởng phòng Marketing - Số lượng: 01.
 3. Chuyên viên truyền thông nội bộ & TCSK - Số lượng: 01.
 4. Nhân viên Marketing - Số lượng: 02.
 5. Trưởng nhóm Sản phẩm - Số lượng: 01.
 6. TP Kiểm soát Nội bộ - Số lượng: 01.

B. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVB

Khối Kinh doanh

 1. Nhân viên Mô giới Chứng khoán - Số lượng: 05.
 2. Chuyên viên phân tích đầu tư - Số lượng: 01.

Khối Đầu Tư

 1. TP Tự doanh - Số lượng: 01.
 2. Trưởng phòng IB - Số lượng: 01.
 3. Chuyên viên IB - Số lượng: 03.

Khối nghiệp vụ hỗ trợ

 1. Trưởng nhóm Kế toán Nội bộ - Số lượng: 01.
 2. Trưởng phòng Hành chính Nhân sự - Số lượng: 01.
 3. Chuyên viên Quản trị rủi ro - Số lượng: 02.
 4. Chuyên viên phát triển phần mềm - Số lượng: 01.
 5. Chuyên viên phát triển sản phẩm - Số lượng: 01.
 6. Trưởng nhóm DVKH HCM - Số lượng: 01.
 7. Nhân viên DVKH HCM - Số lượng: 01.

C. Danh sách tuyển dụng Nhân sự TCH:

 1. Nhân viên mô giới BĐS - Số lượng: 10.
 2. Trưởng phòng Kinh doanh BĐS - Số lượng: 01.

Chi tiết yêu cầu về từng vị trí, vui lòng xem tại file đính kèm!

Các thông tin ứng viên vui lòng gửi tới địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Read more...

Thông báo tuyển dụng tháng 03/2018

Danh sách các vị trí tuyển dụng tại Tập đoàn Trí Việt tháng 03/2018 như sau:

 

A. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVC:

Khối Kinh doanh

 1. Chuyên viên KD Nguồn vốn - Tư vấn QLTS - Số lượng: 05.

Khối Nghiệp vụ hỗ trợ

 1. Trợ lý HĐQT - Số lượng: 01.
 2. TP Kiểm soát Nội bộ - Số lượng: 01.
 3. Trưởng phòng Marketing - Số lượng: 01.
 4. Chuyên viên truyền thông nội bộ & TCSK - Số lượng: 01.
 5. Nhân viên Marketing - Số lượng: 02.
 6. Trưởng nhóm Sản phẩm - Số lượng: 01.

B. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVB

Khối Kinh doanh

 1. Nhân viên Mô giới Chứng khoán - Số lượng: 05.
 2. Chuyên viên phân tích đầu tư - Số lượng: 01.

Khối Đầu Tư

 1. TP Tự doanh - Số lượng: 01.
 2. Trưởng phòng IB - Số lượng: 01.
 3. Chuyên viên IB - Số lượng: 03.

Khối nghiệp vụ hỗ trợ

 1. Trợ lý TGĐ - Số lượng: 01.
 2. TP Kiếm soát Nội bộ - Số lượng: 01.
 3. Trưởng nhóm Kế toán Nội bộ - Số lượng: 01.
 4. Chuyên viên/ Nhân viên Dịch vụ khách hàng - Số lượng: 02.
 5. Chuyên viên Quản trị rủi ro - Số lượng: 02.
 6. Nhân viên IT - Số lượng: 01.
 7. Chuyên viên phát triển phần mềm - Số lượng: 01.
 8. Chuyên viên phát triển sản phẩm - Số lượng: 01.
 9. Admin Chi nhánh HCM - Số lượng: 01.

C. Danh sách tuyển dụng Nhân sự TCH:

 1. Nhân viên mô giới BĐS - Số lượng: 10.
 2. Chuyên viên Phát triển sản phẩm - Số lượng: 01.

Chi tiết yêu cầu về từng vị trí, vui lòng xem tại file đính kèm!

Các thông tin ứng viên vui lòng gửi tới địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Read more...

Thông báo tuyển dụng tháng 02/2018

Danh sách các vị trí tuyển dụng tại Tập đoàn Trí Việt tháng 02/2018 như sau:

 

A. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVC:

Khối Kinh doanh

 1. Chuyên viên KD Nguồn vốn - Tư vấn QLTS - Số lượng: 05.

Khối Nghiệp vụ hỗ trợ

 1. Trợ lý HĐQT - Số lượng: 01.
 2. TP Kiểm soát Nội bộ - Số lượng: 01.
 3. Chuyên viên Marketing - Số lượng: 01.
 4. Chuyên viên Nhân sự C&B - Số lượng: 01.

B. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVB

Khối Kinh doanh

 1. Chuyên viên phát triển sản phẩm - Số lượng: 01.
 2. Nhân viên Mô giới Chứng khoán - Số lượng: 05.
 3. Chuyên viên phân tích đầu tư - Số lượng: 01.

Khối Đầu Tư

 1. TP Tự doanh - Số lượng: 01.
 2. Trưởng phòng IB - Số lượng: 01.
 3. Chuyên viên IB - Số lượng: 03.

Khối nghiệp vụ hỗ trợ

 1. Trưởng nhóm Kế toán Nội bộ - Số lượng: 01.
 2. Trưởng phòng Pháp chế - Số lượng: 01.
 3. Trưởng phòng Hành chính Nhân sự - Số lượng: 01.
 4. Chuyên viên Quản trị rủi ro (team vận hành) - Số lượng: 01.
 5. Chuyên viên Quản trị rủi ro (team thẩm định) - Số lượng: 01.
 6. Chuyên viên phát triển phần mềm - Số lượng: 01.
 7. Chuyên viên phát triển sản phẩm - Số lượng: 02.
 8. Nhân viên DVKH HCM - Số lượng: 01.

C. Danh sách tuyển dụng Nhân sự TCH:

 

 1. Trưởng phòng Kinh doanh BĐS - Số lượng: 02.
 2. Chuyên viên Kinh doanh BĐS - Số lượng: 10.

Chi tiết yêu cầu về từng vị trí, vui lòng xem tại file đính kèm!

Các thông tin ứng viên vui lòng gửi tới địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Read more...

Thông báo nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế Lao động 1/5

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt xin trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ như sau:

1.     Ngày giỗ tổ Hùng Vương

-         Thời gian nghỉ lễ: Thứ Tư ngày 25/4/2018 (Tức ngày mùng 10 tháng 3 Âm lịch);

-         Thời gian làm việc trở lại: Thứ Năm ngày 26/4/2018.

2.     Ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5

-         Thời gian nghỉ lễ: Thứ Hai ngày 30/4/2018 và thứ Ba ngày 01/5/2018;

-         Thời gian làm việc trở lại: Thứ Tư ngày 02/5/2018.

Chúc quý khách có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ!

Read more...

TVC: Công bố báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2017 riêng Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

 

Read more...

Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán 2018

 Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt xin trân trọng thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2018 như sau:

Công ty nghỉ giao dịch từ thứ Tư (ngày 14/2/2018, tức ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu) và sẽ tổ chức hoạt động bình thường trở lại vào thứ Tư (ngày 21/2/2018, tức ngày 6 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Kính chúc Quý khách hàng một năm mới An khang - Thịnh vượng!

Read more...