wrapper

Ngày 8/7/2017, tại Paracel Resort, Tập đoàn Trí Việt đã tổ chức Lễ công bố Thay đổi tên công ty và Bổ nhiệm Tổng giám đốc - ông Phan Doãn Vinh. (...xem thêm...)