wrapper

 Chủ tịch Hội đồng Quản trị phát biểu tại Lễ khai trương niêm yết cổ phiếu TVC: “Hãy đặt niềm tin vào tôi và Hội đồng Quản trị Trí Việt!”