TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT - SỨ MỆNH THỊNH VƯỢNG

Tuyển dụng

13/11/2020Marketing
[TUYỂN DỤNG THÁNG 11] PHÓ PHÒNG ĐẦU TƯ
Tuyển dụng Vị trí Phóng Phòng Đầu tư (Mảng Chứng khoán)
Xem chi tiết
12/11/2020Marketing
[TUYỂN DỤNG THÁNG 11] TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH NGUỒN VỐN
Tuyển dụng Vị trí Trưởng phòng Kinh doanh Nguồn vốn (Huy động vốn/Trái phiếu)
Xem chi tiết
12/11/2020Marketing
[TUYỂN DỤNG THÁNG 11] CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Tuyển dụng Vị trí Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng (Huy động vốn/Trái phiếu)
Xem chi tiết
12/11/2020Marketing
[TUYỂN DỤNG THÁNG 11] CHUYÊN VIÊN BAN THANH TRA – KIỂM SOÁT NỘI BỘ
Tuyển dụng Vị trí Chuyên viên Ban Thanh Tra - Kiểm soát Nội bộ (Có kinh nghiệm tại các đơn vị Kiểm toán, Chứng khoán)
Xem chi tiết
12/11/2020Marketing
[TUYỂN DỤNG THÁNG 11] CHUYÊN VIÊN MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN
Tuyển dụng Vị trí Chuyên viên Môi giới Chứng khoán
Xem chi tiết

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Tập đoàn Trí Việt

Thành công

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận thông tin. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.