TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT - SỨ MỆNH THỊNH VƯỢNG

Tuyển dụng

16/11/2020Marketing
[TUYỂN DỤNG THÁNG 11] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN
Tuyển dụng Vị trí Chuyên viên Kinh doanh Môi giới Chứng khoán
Xem chi tiết
16/11/2020Marketing
[TUYỂN DỤNG THÁNG 11] GIÁM ĐỐC KINH DOANH MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN
Tuyển dụng Vị trí Giám đốc Kinh doanh Môi giới Chứng khoán làm việc tại Sở Giao dịch Hồ Chí Minh
Xem chi tiết
13/11/2020Marketing
[TUYỂN DỤNG THÁNG 11] VỊ TRÍ TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ RỦI RO
Trưởng dụng Vị trí Trưởng phòng Quản trị Rủi ro làm việc tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (MCK: TVB)
Xem chi tiết
13/11/2020Marketing
[TUYỂN DỤNG THÁNG 11] VỊ TRÍ TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN
Tuyển dụng Vị trí Trưởng phòng Dịch vụ Chứng khoán làm việc tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (MCK: TVB)
Xem chi tiết
13/11/2020Marketing
[TUYỂN DỤNG THÁNG 11] GIÁM ĐỐC KHỐI ĐẦU TƯ
Tuyển dụng Vị trí Giám đốc Khối Đầu tư
Xem chi tiết

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Tập đoàn Trí Việt

Thành công

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận thông tin. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.