TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT - SỨ MỆNH THỊNH VƯỢNG

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin

25/04/2019Marketing
TVC – CBTT BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TVC - CBTT BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Xem chi tiết
09/04/2019Marketing
TVC – THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 VÀ CÔNG BỐ TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TVC - THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 VÀ CÔNG BỐ TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Xem chi tiết
14/03/2019Marketing
TVC – CBTT NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TVC - CBTT NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Xem chi tiết
06/08/2018Marketing
TVC – CBTT TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
TVC - CBTT TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Xem chi tiết
26/04/2018Marketing
TVC – CBTT TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TVC - CBTT TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Xem chi tiết
12/07/2018Marketing
TVC – CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
TVC - CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Xem chi tiết
01/02/2018Marketing
TVC – CBTT BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
TVC - CBTT BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Xem chi tiết
26/01/2018Marketing
PHẠM THANH TÙNG – CHỦ TỊCH HĐQT ĐĂNG KÝ BÁN 1.356.200 CP
PHẠM THANH TÙNG - CHỦ TỊCH HĐQT ĐĂNG KÝ BÁN 1.356.200 CP
Xem chi tiết
25/01/2018Marketing
CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ THÊM VỐN VÀO CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TRÍ VIỆT
CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ THÊM VỐN VÀO CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TRÍ VIỆT
Xem chi tiết

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Tập đoàn Trí Việt

Thành công

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận thông tin. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.