TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT - SỨ MỆNH THỊNH VƯỢNG

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin

09/10/2020Marketing
CÔNG TY TÙNG TRÍ VIỆT_BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH MUA THÀNH CÔNG 1 TRIỆU CỔ PHIẾU TVC
Ngày 9/10/2020, Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt giao dịch mua thành công 1.000.000 Cổ phiếu TVC, nâng tổng số Cổ phiếu nắm giữ lên 14.379.587.
Xem chi tiết
28/09/2020Marketing
TVC CBTT QUYẾT ĐỊNH CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI VỀ VIỆC CHẤP THUẬN NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU TVC
[pdf-embedder url="http://tcorp.vn/wp-content/uploads/2020/10/28.09.2020-TVC_CBTT-chap-thuan-niem-yet-bo-sung-Cp.pdf" title="28.09.2020 TVC_CBTT chap thuan niem yet bo sung Cp"]
Xem chi tiết
28/09/2020Marketing
CÔNG TY TÙNG TRÍ VIỆT THÔNG BÁO GIAO DỊCH MUA THÊM MỘT TRIỆU CỔ PHIẾU TVC
Công ty Tùng Trí Việt đăng ký mua thêm 1.000.000 cổ phiếu TVC, dự kiến sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên 33,64%.
Xem chi tiết
21/09/2020Marketing
TVC_THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TVB
Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (MCK: TVC) không mua thêm cổ phiếu TVB, tỷ lệ sở hữu là 70,29%.
Xem chi tiết
17/09/2020Marketing
CÔNG TY TÙNG TRÍ VIỆT BÁO CÁO THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU NGÀY 17/09/2020
Tỷ lệ Cổ phiếu Công ty Tùng Trí Việt nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 31,14%.
Xem chi tiết
17/09/2020Marketing
CÔNG TY TÙNG TRÍ VIỆT BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH MUA THÊM 500 NGHÌN CỔ PHIẾU TVC
[pdf-embedder url="http://tcorp.vn/wp-content/uploads/2020/09/17_09_2020-bao-cao-ket-qua.pdf" title="17_09_2020 bao cao ket qua"]
Xem chi tiết
10/09/2020Marketing
CÔNG TY TÙNG TRÍ VIỆT_THÔNG BÁO GIAO DỊCH MUA THÊM CỔ PHIẾU TVC
[pdf-embedder url="http://tcorp.vn/wp-content/uploads/2020/09/10_09_2020-TTV-thong-bao-mua-them-CP-TVC.pdf" title="10_09_2020 TTV thong bao mua them CP TVC"]
Xem chi tiết
04/09/2020Marketing
TVC_THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
[pdf-embedder url="http://tcorp.vn/wp-content/uploads/2020/09/04_09_2020-TVC-Bao-cao-ket-qua-phat-hanh-co-tang-von.pdf" title="04_09_2020 TVC Bao cao ket qua phat hanh co tang von"]
Xem chi tiết
03/09/2020Marketing
CÔNG TY TÙNG TRÍ VIỆT BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH NGÀY 03/09/2020
[pdf-embedder url="http://tcorp.vn/wp-content/uploads/2020/09/03_09_2020-TTV-bao-cao-ket-qua-giao-dich.pdf" title="03_09_2020 TTV bao cao ket qua giao dich"]
Xem chi tiết

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Tập đoàn Trí Việt

Thành công

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận thông tin. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.