TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT - SỨ MỆNH THỊNH VƯỢNG

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin

02/12/2020Marketing
TVC_CBTT BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (ESOP)
Ngày 02/12/2020, Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (MCK: TVC) công bố thông tin số lượng Cổ phiếu đang lưu hành của Công ty hiện tại là 46.045.925.
Xem chi tiết
26/11/2020Marketing
TVB_CBTT “TẠM ỨNG CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2020 BẰNG TIỀN VỚI TỶ LỆ 10%’
Ngày 26/11/2020, TVB CBTT Tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 10%
Xem chi tiết
25/11/2020Marketing
TVC_CBTT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY
Ngày 25/11/2020, TVC CBTT phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn của người lao động trong công ty, với số lượng cổ phiếu dự kiến dự kiến phát hành là: 2.188.200 cổ phiếu
Xem chi tiết
11/11/2020Marketing
CÔNG TY TÙNG TRÍ VIỆT THÔNG BÁO GIAO DỊCH MUA THÊM 500.000 CỔ PHIẾU
Ngày 11/11/2020, Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt đăng ký mua thêm 500.000 Cổ phiếu TVC.
Xem chi tiết
04/11/2020Marketing
CÔNG TY TÙNG TRÍ VIỆT BÁO CÁO THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU (NGÀY 04/11/2020)
Với tổng số 15.604.073 cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch, Công ty TNHH Tùng Trí Việt nâng tỷ lệ sở hữu TVC lên 35,57%
Xem chi tiết
04/11/2020Marketing
CÔNG TY TÙNG TRÍ VIỆT BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU (NGÀY 04.11.2020)
Ngày 04/11/2020, Công ty TNHH Tùng Trí Việt giao dịch mua thành công 1.000.000 cổ phiếu TVC.
Xem chi tiết
22/10/2020Marketing
TVB CÔNG BỐ THÔNG TIN NQT HĐQT VV PHÂN PHỐI SỐ CỔ PHIẾU KHÔNG CHÀO BÁN HẾT THEO CHƯƠNG TRÌNH ESOP NĂM 2020 VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH
Công ty CP Chứng khoán Trí Việt (MCK: TVB) đã phân phối 2.605.990 Cổ phiếu tới 06 người lao động. Tổng số Cổ phiếu hiện tại là 54.725.873.
Xem chi tiết
09/10/2020Marketing
CÔNG TY TÙNG TRÍ VIỆT THÔNG BÁO GIAO DỊCH MUA THÊM 1 TRIỆU CỔ PHIẾU
Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt đã đăng ký mua 1.000.000 Cổ phiếu TVC. Tỷ lệ Cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch dự kiến là 35,06%.
Xem chi tiết
09/10/2020Marketing
CÔNG TY TÙNG TRÍ VIỆT_BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU (NGÀY 09.10.2020)
Với tổng số 14.379.587 Cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch, Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt nâng tỷ lệ sở hữu TVC lên 32,78%.
Xem chi tiết

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Tập đoàn Trí Việt

Thành công

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận thông tin. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.