TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT - SỨ MỆNH THỊNH VƯỢNG

Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính

20/07/2021cbtt
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 2 NĂM 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2021
Xem chi tiết
20/07/2021cbtt
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2021
Xem chi tiết
28/04/2021cbtt
ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG KIỂM TOÁN NĂM 2020
Do lỗi nhập liệu, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt xin đính chính Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2020. Nội dung thay đổi và lý do thay đổi xin đính kèm theo công văn này.
Xem chi tiết
19/04/2021cbtt
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2021
Xem chi tiết
15/04/2021cbtt
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 1 NĂM 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2021
Xem chi tiết
01/04/2021cbtt
ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2020
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt đính chính Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2020
Xem chi tiết
31/03/2021cbtt
TVC_BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2020 (ĐÃ KIỂM TOÁN)
TVC_Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (đã kiểm toán) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt
Xem chi tiết
31/03/2021cbtt
TVC_BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2020 (ĐÃ KIỂM TOÁN)
TVC_Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng năm 2020 (đã kiểm toán) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt
Xem chi tiết
19/01/2021Marketing
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 4/2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT
Ngày 19/01/2021, Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (MCK: TVC) công bố Báo cáo Tài chính riêng quý 4/2020 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN quý 4/2020.
Xem chi tiết

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Tập đoàn Trí Việt

Thành công

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận thông tin. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.