TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT - SỨ MỆNH THỊNH VƯỢNG

Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính

20/04/2022cbtt
TVC_CBTT Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý I/2022
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt công bố Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý I/2022
Xem chi tiết
31/03/2022cbtt
TVC_CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 (Đã kiểm toán)
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021
Xem chi tiết
31/03/2022cbtt
TVC_CBTT Báo cáo tài chính riêng năm 2021 (Đã kiểm toán)
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng năm 2021
Xem chi tiết
20/01/2022cbtt
TVC CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021
Xem chi tiết
20/01/2022cbtt
TVC CBTT Báo cáo tài chính riêng quý IV/2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt CBTT Báo cáo tài chính riêng quý IV/2021
Xem chi tiết
20/10/2021cbtt
TVC_CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3/2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021.
Xem chi tiết
20/10/2021cbtt
TVC_CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 3/2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng quý 3/2021.
Xem chi tiết
13/08/2021cbtt
TVC_CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN 2021 HỢP NHẤT ĐƯỢC SOÁT XÉT
Ngày 13/8/2021, Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quản lý Tài Sản Trí Việt công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên 2021 hợp nhất được soát xét.
Xem chi tiết
13/08/2021cbtt
TVC_CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN 2021 RIÊNG LẺ ĐƯỢC SOÁT XÉT
Ngày 13/8/2021, Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quản Lý Tài Sản Trí Việt CBTT báo cáo tài chính bán niên 2021 riêng lẻ được soát xét và Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm ngoái.
Xem chi tiết

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Tập đoàn Trí Việt

Thành công

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận thông tin. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.