Ban Tổng Giám đốc

     

 

ÔNG BÙI MINH TUẤN

Tổng Giám đốc
 

  • Cử nhân Quan hệ Quốc tế
  • Hơn 15 năm kinh nghiệm về Quản trị, Điều hành Marketing – Sales
  • Ông đã trải qua các vị trí quan trọng như: Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Thương Mại và Đầu tư Đông Hiệp (Mamamy), Phó Tổng Giám đốc Contech Group...cùng nhiều vị trí cấp cao khác
   

 
Kết nối với chúng tôi
Đăng ký để nhận bản tin